Meilläkin lomaillaan! Jos emme vastaa puhelimeen, lähesty sähköpostilla tai laita viesti chatin kautta. 

Asennusohjeet Volvon XC60 / XC90 kompressorin vaihtoon

Jaakon ohjeistus Volvon XC60 / XC90 kompressorin vaihtoon.

Nyt kokemuksesta voi sanoa, että kompressorin sulakkeen palaminen ja kompressorin rikkoutuminen on johdannais ongelma rikkoutuneesta jakoventtiilistä. Venttiilissä on painetunnistin. Tunnistin käskee kompressorin päälle, kun havaitsee paineen vajausta. Kompressori tuottaa kyllä painetta paineakkuihin, mutta tunnistin ei tunnista painetta ja näin ei käske kompressoria sammumaan. Kompressorin edelleen käydessä paineakkuihin tulee niin kova vastapaine, että kompura ei jaksa pyöriä. Kuumenee ja polttaa sulakkeen. Venttiilissä ei tarvitse olla paljon kosteutta, kun se jäätyessään halkaisee muovia sopivasti paineanturin elektroniikan lähellä. Lämmetessään jää sulaa ja menee paineanturin elektroniikkaan. Soppa on valmis. Ja venttiilissä on sitä kosteutta silloin, kun kompressorin kuivainmen kuivauskapasiteetti on ylitetty. Näin myös kompressorin on vaihdettava, tai uusi venttiili on taas kohta jään rikkoma.

Näin suosittelemme ym. malleissa vaihdettavan sekä kompressori, että jakoventtiili samalla.

Volvon em. mallit toimii osittain suljetulla järjestelmällä. Järjestelmä on uutena täytetty kuivatulla ilmalla. Volvon asennusohje on käyttää kuivattua ilmaa. Kompressori valmistajat on alkaneet vaatia järjestelmän täyttämistä typellä.

Osittain suljettu järjestelmä. Miten niin osittain suljettu?

Järjestelmässä on painevaraaja tai kaksi. Kansankielellä paineakku, painesäiliö tai lisäilmasäiliö. Järjestelmä pyrkii käyttämään säiliöissä ja jousissa olevaa ilmaa kompressorin ja paineen ohjausventtiilin avulla. Toiminnassa on kuitenkin hetkiä, jolloin painetta pitää päästää ulkoilmaan tai järjestelmän pienen vuodon johdosta kuiva ilma tai typpi pääsee vuotaan järjestelmästä pois, jolloin syntyy painevajaus. Painevajausta korjataan ottamalla ulkoilmaa järjestelmään kompressorin kautta. Ulkoilmassa on aina kosteutta.

Vuotojen jatkuessa pitkään järjestelmän ilma tai typpi on korvautunut kokonaan ulkoilmalla ja tästä johtuen alkaa kosteusongelmat.
Kompressorissa on kuivain, kyllä. Ja kosteus kertyy kuivaimeen. Jos vuoto jatkuu pitkään ja on tarpeeksi pieni. Kuivain täyttyy vedestä ja tätä vettä pääsee ohjausventtiilin. Tätä kautta myös painevaraajiin ja edelleen jousiin.

Yleensä Volvon ilmajousitus ongelmat on pakkasilla. Jos kompressorin kuivain on litimärkä, pakkanen pamauttaa sen jäähän. Kompressori kyllä lähtee päälle, mutta hakkaa jää seinää vasten, ylikuumenee, alkaa polttaan sulaketta. Näissä kahdessa mallissa on vastaan tullut useampi seuraavanlainen tapaus. Kompressorin sulake palaa. Vikakoodi kompressorin ylikuumeneminen. Saattaa olla myös ohjainventtiilin virtapiiri, matala jännite, tai järjestelmä paine matala. 

Pelkkä kompressorin vaihto ei poista ongelmaa. Olen kuullut tapauksia, että uusi kompura on kestänyt 2-4 viikkoa vaihdon jälkeen. Näiden tapausten taustalla on se, että järjestelmää ei ole kuivattu ja sitä ei ole täytetty kuivalla ilmalla tai typellä.

Jos vaihdetaan vaan kompressori ja näpätään auto käyntiin. Järjestelmä kyllä täyttyy hienosti, mutta siellä on vielä edellinen kosteus ja litroittain uutta kosteaa ilmaa.

Miten järjestelmä täytetään?

En ole kyselyistä huolimatta saanut virallista ohjetta täyttöön.

Muutaman yhteistyökumppanin kanssa on toimittu seuraavalla tavalla.

Ilmatankissa on AC-matalapaine liitin. Tankki on takakontissa välipohjan alla.

1. Vaihda kompressori ja jakoventtiili

2. Liitä AC-kone säiliöön. Avaa testerillä jakoventtiilit joka nurkkaan. Tee alipaineistus AC-koneella 20min.

3. Irroita AC-kone tankista. Tarkista että takailmajouset ovat hyvin paikallaan.

4. Liitä typpi tai kuivattu ilma tankkiin. Täytä 16bar paine.

5. Irroita typpi/ilmalinja. Sulje venttiili testerillä.

6. Käynnistä auto. Liikuta alustaa muutaman kerran edestakaisin.

    Toimiessaan oikein Volvon alustan korkeudensäätö on todella nopea. Ihan muutamia sekunteja ottaa muutos Comfort > Off road tai Off road > Comfort.


    Lahjakortti